Dr. Bach - bachovy esence

Kdo byl Dr. Edward Bach

Dr. Edward Bach (1886-1936) byl úspěšný lékař, bakteriolog a homeopat. Absolvoval lékařská studia v roce 1912, v době, kdy se lékařský výzkum v Anglii zabýval hlavně imunologií a hledáním nových vakcín. Jako lékař cítil nespokojenost s tím, že se tehdejší medicína zabývala jen symptomy a neřešila příčiny nemocí. Ty podle něj tkví v negativním myšlení nemocných lidí. „Zdraví závisí na tom, zda je naše tělo v harmonii s duší," napsal. Bach dosáhl jedinečného pokroku ve studiu nemocí právě přihlížením ke způsobům, jak duševní a emocionální stav člověka ovlivňuje jeho zdraví.

Dr. Edward Bach hledá příčiny nemocí

Jeho snem bylo vyvinout úplně nový systém medicíny, který by byl na tomto principu založen. V roce 1919 začal pracovat v London Homeopathic Hospital jako patolog a bakteriolog. Když si přečetl práce lékaře Samuela Hahnemanna, zakladatele homeopatie, byl nadšen, že i někdo další pochopil to základní: „léčit pacienta a ne nemoc." Během svého působení v Londýně připravil tzv. Bachovy nosody, homeopatické léky pro problémy trávicího traktu, které se používají s velkým úspěchem dodnes.

Bachův výzkum byl podnícen jeho osobní zkušeností s rakovinou, na kterou měl podle lékařů zemřít už v roce 1917. Přestože jeho prognóza byla špatná, Bach žil ještě další 19 let, během kterých vytvořil úplný systém léčení pomocí extraktů z nejedovatých rostlin.

38 léčivých esencí

V roce 1928 objevil první tři esence (Impatiens, Mimulus a Clematis). Byl těmito objevy nadšen a rozhodl se, že se bude věnovat pouze rostlinám a hledáním dalších léků. V roce 1930 se vzdal své zavedené praxe a odešel na anglický venkov a do roku 1935 pak objevil dalších 35 rostlin, z kterých připravoval esence. Pro každý z negativních pocitů a duševní rozpoložení našel odpovídající rostlinu. Se svou prací seznámil veřejnost prostřednictvím přednášek, článků a knih. Jeho cílem bylo vytvořit systém, který by mohl každý jednoduše používat a tak si pomáhat v běžném životě. A to se mu povedlo. Rok před svou smrtí oznámil, že jeho práce je skončená a systém je úplný.

Podívejte se na rozdělení do 7 skupin Bachových esencí podle možných problémů.

Nejste si přesným určením vhodného typu esence jisti? Využijte konzultace s terapeutem.